Amal Group

Koordinator

Ə/h razılaşma ilə
Tam iş günü
Bakı, Azərbaycan
04.09.23 - 04.10.23

İş haqqında məlumat

 • Cəmiyyətin tabeliyində olan tikinti obyektlərinin fəaliyyətinin tikinti norma və qaydalarına, keyfiyyətin menecment sisteminə uyğun aparılmasını təmin etmək;
 • Texnoloji sənədlərin razılaşdırılması üzrə işlərin təşkil edilməsi;
 • Tikinti işlərinin və bununla əlaqədar yerinə yetirilən təşkilatı işlərin maya dəyərinin azaldılması işlərini təşkil edir;
 • İstehsalat planının qrafikə uyğun yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;
 • İstehsalat proseslərinin texnoloji sənədlərə uyğun aparılmasına nəzarət edir;
 • Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üzrə tədbirlər planı işləyib hazırlayır və həyata keçirilməsini təmin edir;
 • Keyfiyyətin menecment sistemi tələblərinə uyğun monitorinq üzrə işləri təşkil edir;
 • İstehsalat proseslərinin, texnoloji əməliyyatların təkmilləşdirilməsi üzrə müxtəlif növ texnoloji tərtibatların, alətlərin tətbiqi barədə təkliflər vermək;
 • İş qrafiki: 5 günlük;
 • İş saatı: 09:00 - 18:00;
 • İş yeri: Cəfər Cəbbarlı küçəsi 44, Caspian Plaza.

Tələblər

 • İstehsalat sisteminin şəraitə uyğun təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər vermək;
 • Daxili ehtiyatların (əmək, material,insan və s.) aşkar edilməsi üzrə təhlillər aparmaq və müvafiq təkliflər hazırlamaq;
 • Ayrı-ayrı tikinti obyektləri arasında əlaqəli işin aparılmasını əlaqələndirmək, lazımi hallarda onlarla məsləhətləşmələr aparmaq;
 • İstehsalat mədəniyyətinə riayət olunmasına nəzarət edir;
 • İnventarizasiyanın aparılması işlərinə rəhbərlik edir;
 • Əsas vəsaitlərin istismara verilməsi və istismardan çıxarılmasına rəy verir.


Oxşar vakansiyalar