Azər Maya İstehsal
Ə/h razılaşma ilə
Tam iş günü
Bakı, Azərbaycan
18.08.23 - 17.09.23

İş haqqında məlumat

 • Elektrik stansiyaları və transformatorlu elektrik stansiyalarında gərginliyin tam kəsilməsi, transformatorların, elektrik açarlarının, ayırıcıların və onun birləşmələrinin təftişi ilə sadə işlərin yerinə yetirilməsi;
 • Elektrik avadanlığının yüklənməsinin tənzimlənməsi;
 • Manometrlə izolyasiyanın vəziyyətinin yoxlanılması, onun elektrik mühərriklərində, transformatorlarda və kabel şəbəkələrində müqavimətin ölçülməsi;
 • Güc və işıqlandırıcı elektrik şəbəkələrində, həmçinin elektrik mühərriklərində və texnoloji avadanlığın elektrik sxemində nasazlıqların və zədələnmələrin aşkar edilməsi və aradan qaldırılması;
 • Gərginliyi 1000 V-dan yuxarı olan xətlərin kəsilməsi, bitişdirilməsi, izolə edilməsi və lehimləndirilməsi;
 • Mürəkkəb işıqlandırıcı armaturun sazlanması və ona xidmət edilməsi, lüminissentli çıraqların qurulması.

Tələblər

 • Xidmət edilən sabit və dəyişən cərəyan generatorlarının, elektrik mühərriklərinin, transformatorların, paylaşdırıcı qurğu aparatlarının, elektrik şəbəkəsi və elektrik cihazlarının, qoruyucuların, kontaktorların, akkumulyatorların, statistik kondensatorların, nəzarətedicilərin, civəli düzləndiricilərin və s. quruluşunu;
 • Yüksək gərginlikli xətlərin calanması və lehimlənməsi fəndini və üsullarını;
 • Rele mühafizəsinə qoyulan tələbləri;
 • Elektrik şəbəkəsində, elektrik maşınının işində nasazlıqların aşkar edilməsi və aradan qaldırılması üsullarını;
 • Sönən reostatların, avtotransformatorların, yarımavtomatla idarə olunan elektrik xətlərinin iş prinsipini;
 • Transformator, elektrik mühərriki, kabel və xətlərin yüklənməsinin müəyyənləşdirilməsini;
 • Universal və xüsusi ləvazimatın quruluşunu;
 • Sadə və çox mürəkkəb olmayan nəzarət-ölçü cihazlarının quruluşunu bilməlidir.


Oxşar vakansiyalar