AzerFloat

Çilingər

700 ₼
Tam iş günü
Bakı, Azərbaycan
31.05.24 - 30.06.24

İş haqqında məlumat

 • Xidmət olunan isitmə sistemlərinə, su təchizatına, kanalizasiya sisteminə, qaz təchizatına, soyutma sisteminə, sıxılmış hava və azot xətlərinə, dizel yanacaq sisteminə, sanitar qovşaqları və hamam otaqlarına nəzarət, onların saz vəziyyətdə olmasını və vaxtında keyfiyyət təmirini və ya yenilənməsini təmin etməli;
 • İsitmə sisteminin, sanitar texniki sistemlərinin, su təchizatı, kanalizasiya sisteminin, su boruları, eləcə də bütün boru kommunikasiyaların, onların mürəkkəb detallarının, qovşaqlarıının sökülməsi və yığılmasını həyata keçirməli;
 • Müəssisənin nasaz olan və ya sıradan çıxmış boru xətlərinin vaxtında və keyfiyyətli şəkildə təmirini həyata keçirməli;
 • Təmirdən sonra texniki sistemlərinin və fitinqlərin sınağını həyata keçirməli;
 • Təmirdən sonra texniki sistemlərin və fitinqlərin sınağını həyata keçirməli;
 • Müəssisənin, kommunikasiya xətləri üzərində yerləşən nəzarət ölçü cihazlarının ( manometrlər və termometrlər), tənzimləyici armaturların təftişini, ehtiyac olarsa yenisi ilə əvəz olunmasını həyata keçirməli;
 • Texnoloji avadanlıqların (toprollerlər, soyuducular, itələyicilər və kameralar) yuyularaq təmizlənməsini həyata keçirməli;
 •  Drenaj quyularında yerləşən nasosların təftişi və təmirini həyata kemirməli;
 • Binaların yağış borularına nəzarət, ehtiyac olsa yenilənməsini təmin etməli;
 • Qaz paylayıcı dolaba nəzarət, ehtiyac olsa filterin yenilənməsini həyata keçirməli;
 • Qazanxana stansiyasında nasos və qazanlara, giriş suyuna nəzarət, ehtiyac olsa təmir və tənzimləmə işlərini icra etməli;
 • Yanğındansöndürmə stansiyasında nasoslara və su çənlərinə nəzarət etməli;
 • Tərkib hissəsində mikserə gedən suyun temparaturuna və təzyiqinə nəzarət etməli və ehtiyac yaranarsa tənzimləmə işlərini həyata keçirməli;
 • Müəssisənin bütün kommunikasiya xətlərinin nasazlıqlarının aradan qaldırılması üçün tələb olunan mal və materialların alınması üçün bölmə rəhbərini vaxtında məlumatlandırmalı;
 • Gündəlik texniki yoxlama vərəqində qeydlərini apararaq bölmə rəhbərinə təhvil verməli;

Tələblər

 • Nizam, intizamlı;                              
 • Məsuliyyətli, dəqiq.                                                                                                                                                                                                                         


Oxşar vakansiyalar