SOCAR

Böyük mühəndis

2183 ₼
Tam iş günü
Bakı, Azərbaycan
28.08.23 - 27.09.23

İş haqqında məlumat

 • Sistem proqramlaşdırması və tətbiqi proqramların inteqrasiyası şöbəsi;
 • Mobil üzrə tətbiqi proqram modullarının işlənməsini həyata keçirmək;
 • İstehsal proseslərinin, əmək şəraitinin öyrənilməsi, əmək məhsuldarlığının artım ehtiyatlarının aşkar edilməsi işlərində iştirak etmək;
 • SOCAR müəssələri üçün nəzərdə tutulmuş informasiya-ölçmə, nəzarət və idarəetmə sistemlərinin informasiya və proqram təminatlarının işlənməsində iştirak etmək, tətbiq olunmuş proqram təminatlarına proqramlaşdırma dəstəyinin verilməsini həyata keçirmək;
 • Müasir məlumat mübadiləsi üsul və vasitələrinin paylanmış idarəetmə (DCS) sistemlərində istifadəsini təmin edən tətbiqi proqramların işlənməsi üzrə aparılan işlərdə iştirak etmək;
 • Neft-qaz sənayesində zəruri olan metodik və texnoloji hesabatların aparılması üçün tətbiqi proqramların işlənməsini, mühəndis-texnoloq və digər texniki heyət üçün avtomatlaşdırılmış iş yerlərinin yaradılması üzrə işlərin yerinə yetirilməsini həyata keçirmək;
 • Proqramlarla işləmək üçün təlimatlar işləyib hazırlamaq və lazımi texniki sənədləri rəsmiləşdirmək;
 • Hazır proqram vasitələrindən istifadə imkanlarını təyin etmək;
 • Hazırlanmış proqram təminatlarına texniki xidmət göstərmək;
 • Proqram təminatlarının daim inkişaf etdirilməsi və optimallaşdırılması üzərində işləmək;
 • Müasir proqramlaşdırma dillərini və yeni texnologiyaları mənimsəmək;
 • Şöbədə hazirlanmış və ya hazır şəkildə tətbiq olunan proqram təminatlarının yoxlanılmasını təmin etmək;
 • Biznes proseslərin tətbiqi zamanı yaranan uyğunsuzluqların aşkarlanmasını və onları aradan qaldırmasını təmin etmək;
 • Biznes proseslərin tələblərinə uyğun olaraq dəyişikliklərin aparılmasını və sınaq testlərinin icrasinı təmin etmək.

TələblərOxşar vakansiyalar