Azconstruction QSC
Ə/h razılaşma ilə
Tam iş günü
Bakı, Azərbaycan
07.06.24 - 07.07.24

İş haqqında məlumat

 • Müxtəlif material qiymətlilərinin – yanacaq, xammal, yarımfabrikatlar, hazır məhsul, detallar, alətlər, əşyalar və s. anbara qəbulu, saxlanılması və anbardan verilməsini həyata kecirməli;
 • Qəbul edilən qiymətlilərin onlara qoşma sənədlərə uyğunluğunu yoxlamalı;
 • Material qiymətlilərinin novləri, keyfiyyəti, təyinatı və digər əlamətləri uzrə boluşdurulməklə, əl və ya alətlər, xususi mexanizmlər vasitəsi ilə anbarda saxlanılma yerlərində yerləşdirilməsini təmin etməli;
 • Korlanmasının və itkisinin qarşısının alınması məqsədi ilə material və məhsulların saxlanılmasını təşkil etməli;
 • Material qiymətlilərinin qorunmasını təmin etməli;
 • Anbar daxilində yüklərin yüklənməsi və boşaldılması uzrə işlərə rəhbərlik etməli;
 • Material qiymətlilərini sifarişlər uzrə komplektləşdirilməli;
 • Nasaz alətlər, cihazlar və s. ucun qusur cədvəllərini, onların təmiri, silinməsi, eləcə də materialların catışmazlığı və korlanması barədə aktları tərtib etməli;.
 • Anbarda saxlanılan material qiymətlilərinin ucotunu və onların hərəkəti uzrə hesabat sənədləşdirməsini aparmalı;
 • İnventarlaşdırmanın aparılmasında iştirak etməlidir.

Tələblər

 • Anbar təsərrüfatının aparılması qaydalarını;
 • Anbarda material qiymətlilərinin uçotu, saxlanılması və hərəkəti qaydalarını, onlara qoşma sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qaydalarını;
 • Müxtəlif material qiymətlilərinin partiyalarının texnoloji sənədlər üzrə komplektləşdirilməsini;
 • Anbarda ölçü alət, qurğu və mexanizmlərinin tətbiqi qaydalarını və onların işə yararlılığının yoxlanılması qaydalarını;
 • İnventarlaşdırmanın aparılması qaydalarını;
 • Materialların yerləşdirilməsi və saxlanılması, xidməti otaqların mühafizəsi üzrə təhlukəsizlik texnikası və yanğından mühafizə qaydalarını bilməli;
 • Sahə üzrə ən azı 3 il iş təcrübəsi olmalı;
 • Məsuliyyətli, dəqiq, çalışqan və komanda ilə işləmək bacarığı olmalıdır.


Oxşar vakansiyalar