Местоположение Астара, Азербайджан
Тип работы Полная занятость
Категория Инжиниринг
Дата вакансии 30.12.22 29.01.23

O работе

 • Şpalların düzülməsi və əl ilə bərkidilməsi; 
 • Şpallarda şurupların tros açarları ilə bərkidilməsi və açılması;
 • Şpalların və tirlərin çəpərlərinin qoyuiması və dəyişdirilməsi;
 • Xətlərdə çini izolyatorların qoyulması;
 • Nişan keçiricilərinin (mərkəzləşdirilmişlərdən savayı) təmizlənməsi və yağlanması;
 • Şpal yeşiklərindən şpal altlıqlarınadək ballast kəsilib götürülməsi.

Требования

 • Yolun nişan və işarələri, yolun üst tikililərinin qurulması üçün əsas material növləri üzrə ümumi biliklər;
 • Torpaq döşəməsinin quruluşuna aid ümumi göstəricilər və onların istismarı ilə bağlı ümumi tələblər üzrə biliklər;
 • Yolun üst tikililərinin və torpaq döşəmənin əsas elementlərinin adları üzrə biliklər;
 • Problem həlletmə;
 • Keyfiyyət yönümlülük;
 • Dəyişikliklərə uyğunlaşma;
 • Əl alətləri ilə iş bacarığı.

Bizi Teleqramda izləyin.

Похожие вакансии