SƏBA

Qida təhlükəsizliyi və keyfiyyətə nəzarət şöbəsinə mütəxəssis

Местоположение Баку, Азербайджан
Тип работы Полная занятость
Категория Административный, Бизнес, Менеджмент
Дата вакансии 13.01.23 12.02.23

O работе

 • Müəssisənin istehsal etdiyi məhsulların keyfiyyətinə nəzarətin aparılması;
 • Məhsulun texniki sənədlərlə təsdiq edilmiş tələblərə, göndərilmə və müştərilərlə bağlanan müqavilələrin şərtlərinə uyğunluğun yoxlanılması;
 • İstehsalat intizamının möhkəmləndirilməsi;
 • Məhsulun yüksək texniki səviyyəsi və keyfiyyətinin təmin edilməsi üzrə işlərin təşkil edilməsi;
 • Müəssisəyə daxil olan ehtiyatların yoxlanılması, onların keyfiyyətlərinin standart və texniki şərtlərə uyğunluğu barədə rəylərin hazırlanmasını;
 • Istehsalat prosesinin bütün mərhələlərində xammalın, hazır məhsulun müştərilərə göndərilənədək müəssisənin bölmələrində və anbarlarda saxlanmasının düzgünlüyünə nəzarətin təmin edilməsi;
 • Məhsulun keyfiyyətinin yüksədilməsi üzrə keyfiyətin idarə edilməsi sisteminin, nəzarət əməliyyatlarının mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasını nəzərdə tutan daha mükəmməl nəzarət metodlarının yaradılması, məhsulun qüsursuz təhvili sistemlərinin tətbiqi tədbirlərinin işlənib hazırlanması;
 • Keyfiyyətsiz məhsul, onun səbəbləri və təqsirkarlarının uçotunun aparılması;
 • Ümumi keyfiyyət sisteminin yaradılması, tetbiqi və nəzarət olunması;
 • Keyfiyyətə nəzarət planının, prosedurların, forma və aktların hazırlanması;
 • Keyfiyyətə nəzarət prosedurlarının tətbiq edilməsi;
 • Müəssisədaxili intizam qaydalarına, prosedura və təlimatlara, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və sanitar-gigyena norma və qaydalarına riayət edilməsi;
 • Əmək müqaviləsi ilə üzərinə götürdüyü vəzifələrin vaxtında və lazımınca icra edilməsi və onların pozulmasına yol verilməməsi;
 • Fəaliyyəti ilə bağlı mütəmadi olaraq birbaşa rəhbərinə hesabatlarhazırlayıb təqdim edilməsi;
 • Şöbə rəhbərinin tapşırıq və sərəncamlarının yerinə yetirilməsi.

Требования

 • Təhsil: Ali (Qida mühəndisliyi, Baytarlıq, Kimya, Mikrobiologiya və ya bunlara uyğun ixtisaslar üzrə təhsili olması arzu olunandır);
 • Təcrübə: Qida istehsalı sahəsində, keyfiyyətə nəzarət və ya oxşar sahələr üzrə ən azı 2 illik iş təcrübəsinin olması arzu olunandır;
 • Dil bilikləri: Rus və İngilis-dilini bilməsi arzu olunandır;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office programları (Word, Excell, Power-Point, Outlook);
 • İSO 9001:2015, İSO 22000, İSO 17025 və HACCP standartının tələblərini bilməsi, bu sahədə təlim almış olması və müvafiq sertifikatlara sahib olması arzu olunandır;
 • Kommunikasiya, planlama və təşkilatçılıq, yaradıcılıq və innovasiya, analitik düşüncə, nəticə yönümlülük, öyrənmə və dəqiqlik, müştəri yönümlülük, konfiliktlərin idarə edilməsi.

Bizi Teleqramda izləyin.

Похожие вакансии