SOCAR DOWNSTREAM MANAGEMENT LLC

Proses analizatoru texniki

По соглашению
Полная занятость
Баку, Азербайджан
12.03.23 - 11.04.23

O работе

 • Vəzifənin sahibi analizator cihazlar üzərində bütün texniki xidmət, kalibrləmə işlərini  və onların sınaqdan keçirilməsini təmin etməyə cavabdehdir;
 • Təsdiq olunmuş prosedurlara əsasən bütün analizator sistemlərinin mümkün olan ən yüksək imkanlarla işləməsini təmin etmək üçün müntəzəm olaraq monitorinq aparmaq;
 • Proses analizatorunun fəaliyyətinin effektivliyini  izləmək, monitorinq aparmaq, nasazlıqların təhlilini aparmaq və analizatorun fəaliyyəti və tətbiqini davamlı olaraq optimallaşdırmağa çalışmaq;
 • Nümunələrin daşınması sistemlərini və qaz silindrlərinin dəyişdirilməsini həyata keçirmək;
 • Xətlər üzərində ölçmələrin dəqiqliyini təmin etmək məqsədilə analizatorlar üçün kalibrləmə qazlarını saxlamaq;
 • Ehtiyat hissələr siyahısını analizatorlar üçün saxlamaq;
 • Texniki xidmət heyəti ilə profilaktik və bərpaedici işlər görülən müddətdə əməkdaşlıq etmək;
 • Tədarükçünün texniki informasiyası və istehsalçı spesifikasiyaları əsasında profilaktik və diaqnostik prosedurlar həyata keçirmək;
 • Biznes hədəflərinə çatmaq üçün uzlaşdırmanı, keyfiyyətə zəmanəti və resurs dəstəyini təmin etməklə şöbə daxilində sağlam əlaqələr yaratmaq;
 • Müxtəlif tədarükçülərdən inteqrasiya olunmuş sistemlər üzərində detallı funksional sınaqlar həyata keçirmək;
 • Proses analizatorlarının (SQC) daxili yoxlamasını idarə etmək;
 • Müntəzəm əsaslarla texniki xidmət qrafiki əsasında təhkim olunmuş tapşırıqları izləmək və yeniləmək;
 • Gündəlik və əsaslı təmir işlərini icra etmək üçün digər analizator texniklərlə komanda şəklində işləmək;
 • Bütün işlərin təhlükəsiz iş prosedurları, işə icazələr və normativlər əsasında icra olunmasını təmin etmək;
 • Bütün şirkət siyasətləri, təhlükəsizlik standartları və təmizliyə riayət olunması təcrübələrinə əməl etmək;
 • Laboratoriya meneceri, supervayzeri və keyfiyyət göstəricilərinə cavabdeh mütəxəssisə hesabat vermək.

Требования

 • Təhsil: Kimya, elektrik, nəzarət-ölçü cihazları və ya mexanika sahəsində peşə təhsili;
 • Təcrübə: Keyfiyyətə nəzarət avadanlıqlarının saxlanması və keyfiyyətinə zəmanət, nəzarət-ölçü cihazlarının layihələndirilməsi, laboratoriya, texnoloji prosesə nəzarət və avtomatlaşdırma, layihələndirmə, problemlərin aradan qaldırılması, texniki xidmət,  və ya istismar şərtlərinə zəmanət sahələrində minimum 3 illik təcrübə;
 • Kompüter bacarıqları: Microsoft Office tam paketindən biliklər;
 • Proses analizatoruna profilaktik və bərpaedici xidmətlərin göstərilməsini təmin etmək;
 • Proses analizatorlarının mexaniki və elektrik funksiyaları barədə biliklər;
 • Kimyəvi maddələr barədə yaxşı məlumatlılıq;
 • Düzgün təşkilatçılıq və komanda ilə iş bacarıqları.


Похожие вакансии