SOCAR DOWNSTREAM MANAGEMENT LLC

Etibarlıq üzrə böyük mühəndis

По соглашению 72
Полн. занятость
Баку, Азербайджан
11.07.24 - 10.08.24

O работе

 • SDM-ə tabe olan bütün obyektlərində statik avadanlıqların etibarlılıq fəaliyyətini həyata keçirir;
 • SDM-in etibarlılıq göstəricilərinə və hədəflərinə uyğunluğun monitorinqini aparır və etibarlılıq inkişaflarını müəyyən etmək və həyata keçirmək üçün Etibarlıq Menecerinə dəstək verir;
 • SOCAR NEZ və Neft-Kimya Biznes Bölməsinin Bütünlük və Etibarlılıq Rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilmiş fəaliyyətlərin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi;
 • Mövcud qaydalar, sənayenin ən yaxşı təcrübələri, beynəlxalq norma və standartlara əsaslanaraq etibarlılıq fəaliyyətinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi;
 • Müvafiq qeyd və məlumatların dolğun,düzgün rəsmləşdirilməsinin aparılması və auditlərə təqdim edilməsi üşün hazırlanması;
 • Təkmilləşdirmə və inkişaf üçün təkliflərin verilməsi;
 • Müvafiq əlaqələndirici şəxslə razılaşdırılmaqla RCM, RBİ, SİL, DEM və s. Seminarların təşkili, monitorinqi, qiymətləndirilməsi və hesabat vermə proseslərində fəal iştirak etmək;
 • Lazım gəldikdə ACA, RCM, HAZOP, SIL, 5WHY, RCA və s. işçi qruplarında fəal iştirak etmək və müvafiq tədbirlər görmək;
 • İnteqrasiya edilmiş İdarəetmə Sistemləri fəaliyyətlərinə uyğun olaraq, səlahiyyətləri daxilində bölməyə birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan planlaşdırma, həyata keçirmə, monitorinq və təkmilləşdirmə fəaliyyətini səmərəli şəkildə həyata keçirmək;
 • Öz sahəsinə aid olan məlumatların və sənədlərin düzgünlüyünü yoxlamaq;
 • Tabe olduğu vəzifədə olan şəxsə səlahiyyətinə aid olan işlərlə bağlı müntəzəm və səmərəli hesabat vermək;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və ətraf mühit mədəniyyətinə uyğun davranmaq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət etmək, uyğunsuzluq aşkar edildikdə rəhbər vəzifədə olan şəxsə və SƏTƏMM (İSG) üzrə səlahiyyətli işçilərə məlumat vermək;
 • Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş işçinin əsas vəzifələrini icra edir və məsuliyyət daşıyır.

Требования

 • Təcrübə: Etibarlıq böyük mühəndis vəzifəsinə ali texniki təhsilli və müvafiq iş təcrübəsi üzrə 5 ildən az olmayaraq iş stajı olan şəxs təyin olunur;
 • Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarını və digər normativ hüquqi aktlarını, təlimatları, avadanlıqlar və qurğuların istismarı, təmiri, yoxlanmasına texniki nəzarətin aparılmasına dair normativ-metodiki sənədləri, milli və beynəlxalq standartları, Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası məsələləri üzrə SOCAR tərəfindən təsdiq olunmuş “Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin Vahid idarəetmə Sistemi”ni, SOCAR-ın və SDM-in əmrlərini, SDM-in Nizamnaməsini, daxili İntizam Qaydalarını, BED haqqında Əsasnaməni və bu Vəzifə Təlimatını;
 • AR-nın Qanunlarını, qaydalarını, qüvvədə olan qaydaları, rəhbər sənədləri, təlimatları və qabaqcıl Beynəlxalq standartları bilməlidir.


Похожие вакансии