Местоположение Саатлы, Азербайджан
Тип работы Полная занятость
Категория Инжиниринг
Дата вакансии 19.01.23 18.02.23

O работе

 • Filialın mexanizasiya şöbəsinə rəhbərlik edir;
 • Kənd təsərrüfatı texnikasının və digər nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz, texniki cəhətdən düzgün istismarını və etibarlı işini, onların saz vəziyyətdə, tələb olunan səviyyədə saxlanılmasını təmin edir;
 • Kənd təsərrüfatı texnikasının və digər nəqliyyat vasitələrinə baxış, sınaq və profilaktik təmir işlərini təşkil edir.;
 • Kənd təsərrüfatı texnikasının və digər nəqliyyat vasitələrinin təmiri üçün lazım olan ehtiyyat hissələrini müəyyən edir və sifariş verir;
 • Kənd təsərrüfatı texnikasının və digər nəqliyyat vasitələrinin təmiri, təmir-istismar ehtiyaclarına material sərfi üzrə sənədlərin işlənib-hazırlanmasını həyata keçirir;
 • Müxtəlif dövlət qrumları və idarələri (yol polisi, texniki nəzarət, hərbi qeydiyyata alınma və çağırış ofisləri, nəqliyyat yoxlamaları, əmək müfəttişlikləri) ilə bağlı sənədləşdirmə və digər işləri icra edir;
 • Təmir işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə keçirilməsini, avadanlığın modernləşdirilməsinə texniki nəzarəti təşkil edir;
 • Köhnəlmiş avadanlıqlar və ehtiyyat hissələrini müəyyən edir və onların təmirini növbələşdirir;
 • Təmir işlərində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsini təmin edir;
 • Avadanlıqların işini yaxşılaşdıran səmərələşdirici təkliflərə rəy verir, onların tətbiqinə kömək edir;
 • İş planına uyğun şəkildə nasaz avadanlıqla bağlı mümkün qədər daha detallı məlumat almaq məqsədi ilə bütün müvafiq işçi heyəti ilə məsləhətləşir;
 • Materialların və ehtiyyat hissələrinin düzgün ölçüsü, növü və sayını müəyyənləşdirir, əldə edir və onların işin xüsusiyyətlərinə uyğunluğunu yoxlayır;
 • İş planına və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq potensial təhlükələri müəyyənləşdirir, qabaqlayıcı və ya nəzarət tədbirləri görür;
 • İş ərazisini işin tələblərinə və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq hazırlayır;
 • Təlimatlara istinad edərək təmir ilə bağlı ehtiyac duyulan məlumatları əldə edir və onların iş prosesinə tətbiq edilməsini təmin edir;
 • Hissələrin sökülməsi və yararlılığının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə texniki xidmət və ya təmir tələblərini müvafiq qulluq sənədlərinə uyğun şəkildə müəyyənləşdirir;
 • Təmir işlərinin düzgün şəkildə protokollaşdırılmasını yekunlaşdırır, nəqliyyat vasitələrinə və avadanlığa gələcəkdə ediləcək qulluq tələblərini müəyyənləşdirmələri üçün müvafiq işçi heyətinə istifadə məqsədi ilə göndərir;
 • İşdən əvvəl tabeçiliyində olan işçirləri təlimatlandırmaqla təmir prosesinə hazırlaşdırır;
 • Təmir işlərinin ardıcıllığını planlaşdırır;
 • Təmir üçün lazım olan alət və avandalıqların nasazlıqlarını və ya istismar qüsurlarını yoxlayır;
 • İstifadə olunan materiallar və tətbiq olunan metodlar daxil olmaqla proseslərin qeydiyyatını aparır;
 • Xidmət barədə hesabatı rəhbərliyə çatdırır;
 • Bütün fəaliyyətində yüksək etik standardları, məxfiliyi və şəffaflığı qoruyub, saxlayır;
 • Bütün daxili prosedur,təlimat və qaydalara riayət edir;
 • Tələb olunan kimi digər vəzifələri yerinə yetirir;
 • Rəhbərlik tərəfindən təyin edilmiş digər tapşırıqları icra edir.

Требования

 • Təhsil: Ali;
 • Təcrübə: Müfaviq sahədə (oxşar sahədə) 3 illik iş təcrübəsi;
 • Kənd təsərrüfatı texnikasının və digər nəqliyyat vasitələrinin texniki xarakteristikasını, konstruktiv xüsusiyyətlərini, iş rejimini, onların istismar qaydalarını və təmir metodlarını bilməlidir;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, yanğından mühafizənin qayda və normalarını bilməlidir;
 • Sürücülük vəsiqəsi;
 • Yüksək səviyyədə şifahi və yazılı ünsiyyət bacarıqları;
 • Analitik, liderlik, ünsiyyət, məntiqi düşüncə və qərar qəbuletmə bacarıqları.
 • İşi ilə bağlı ezamiyyətlərdə ola bilmək.

Bizi Teleqramda izləyin.

Похожие вакансии