Расположение Баку, Азербайджан
Тип работы Полная занятость
Категория Инжиниринг
Дата вакансии 19.08.2022

O работе

Əsas və yardımçı avadanlıqların, yükqaldıran maşın və mexanizimlərin mürəkkəb olmayan birləşmələrini və mexanizmlərini sökmək, təmir etmək və yığmaq
Sadə mexanikləşdirmənin köməyi ilə hissələrin və birləşmələrin yerini dəyişdirdikdə, onları yığdıqda və sökdükdə takelaj işlərini yerinə yetirmək
Yükqaldıran mexanizmlərin və ləvazimatların köməyi ilə hissələrin və birləşmələrin şaquli və üfüqi səth üzrə yerlərinin dəyişdirilməsində takelaj işlərini yerinə yetirmək
Takelaj avadanlıqları və ləvazimatları sınaqdan keçirmək
Təmirdən sonra əsas və yardımçı avadanlığın işdə yoxlanılması və onun istismara buraxılmasını təşkil etmək
Avadanlıqların təmir olunmuş qovşağının və mexanizminin sınaqdan keçirməyə, təzyiq altında yoxlamağa və yük altında istismara verilməsi ilə sazlanmaya hazırlamaq və yoxlamaq
Quraşdırılan sistem elementlərini yerində uyğunlaşdırmaq
Qol boru və keçidləri yerində hazırlamaq
Şablon üzrə detalları nişanlamaq, oyuqları deşmək, yivli və flanslı birləşmələri yığmaq
Mexanizm düyünlərini və polad sürüşən qəlib elementlərini quraşdırmaq və sökmək
Metalkonstruksiyanı düzəltmək, bitişmə yerlərini quraşdırıcı boltlarla bərkitmək
Avadanlıqların sökülməsində, təmir olunmasında, quraşdırılmasında tətbiq edilən material, məmulat, alət və ləvazimatlardan səmərəli şəkildə istifadə etmək
İş qrafiki: növbəli, 08:00 - 20:00; 20:00 - 08:00.
Əmək haqqı - 600 – 700 ( Namizədə görə müəyyən ediləcək)
İş məkanı: Bakı şəhəri, Keşlə Qəsəbəsi, Ulduz Şokalad Fabriki
Yemək və servis təminatı mövcuddur

Требования

Müvafiq sahədə 1 ildən çox iş stajı
Buxar maşınları ilə işləmək təcrübəsi mütləqdir
Nizam-intizamlı olmalı, verilən tapşırıqları dəqiq və vaxtında yerinə yetirməli
Əməyin mühafizəsinə, təhlükəsizlik texnikasına, istehsalat sanitariyasına və yanğından mühafizənin qayda və normalarına riayət etmək