MKT İstehsalat Kommersiya MMC
By agreement
Full-time
Beylagan, Azerbaijan
14.05.23 - 13.06.23

Working conditions

 • Xam-pambığın analizi edilərək nəmlik-zibilliliyinin təyin edilməsinə nəzarət;
 • Hazır məhsulların (mahlıc, tiftik və çiyid) analizi edilməsi;
 • İş proqramına uyğun olaraq materialların yığılmasında və emalında iştirak edir;
 • Tədqiqat zamanı laboratoriya təhlillərini yerinə yetirir;
 • Təlimatlara əsasən cihaz və aparatları yoxlayır və tənzimləyir, eksperimentlərin aparılmasında iştirak edir;
 • Metodik materiallara uyğun olaraq, analiz, sınaq ölçmə nəticələrini emal edir, sistemləşdirir, rəsmiləşdirir və onların qeydiyyatını aparır.

Requirements

 • Təhsil: Ali və ya orta ixtisas;
 • Təcrübə: 2 il;
 • Rəhbər, normativ və sorğu materiallarını, analiz və başqa növ tədqiqatların aparılma metodlarını, texniki sənədlərin işlənib hazirlanmasını, qüvvədə olan standartları, sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qaydasını;
 • Laboratoriya avadanlığını, nəzarət ölçü cihazlarını, onların istismar qaydasını;
 • İqtisadiyyatın əmək və istehsalın təşkilinin əsaslarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası,istehsalat sanitariyası və yanğına qarşı müdafiənin norma və qaydalarını bilməlidir.


Related vacancies