Finivo Project

Smeta mühəndisi

1000 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
05.05.23 - 04.06.23

Working conditions

 • Layihə sənədlərinə uyğun ümumi tikinti işləri üzrə layihə smeta sənədlərini tərtib etmək və vaxtında təhvil vermək;
 • Əsaslı tikinti-quraşdırma, təmir işləri üçün tərtib olunmuş və təsdiq edilmiş sənədləri, cədvəlləri analiz etmək;
 • Layihədəki büdcə risklərin analizi və analiz əsasında tikinti işlərinin smeta dəyərini hazırlamaq;
 • Layihə, spesifikasiya və smeta arasındakı uyğunsuzluqları müəyyən etmək;
 • Dəyişikliklər baş verərkən smeta sənədlərinə düzəlişlər aparmaq;
 • Digər təşkilatlar tərəfindən hazırlanan smeta sənədlərini yoxlamaq və bu barədə arayış tərtib etmək;
 • Tikinti-quraşdırma, təmir və digər işlərinin qiymətləndirilməsini təmin etmək;
 • Podratçı təşkilatlarla smeta sənədlərini razılaşdırmaq və onların normativlərə riayət etmələrini nəzarətdə saxlamaq, görülən işlər barədə aktlar hazırlamaq;
 • Görülən tikinti-quraşdırma və təmir işlərinin qiymətlərinin aşağı düşməsi üçün tədbirlər görmək;
 • Smeta sənədlərinin uçotunu aparmaq;
 • Smeta qiymətləri haqqında arayışlar tərtib etmək;
 • Tikinti layihələri üzrə iş həcmləri və materialların hesablanması və cədvəllərinin hazırlanması;
 • Obyektlərdə ölçü işlərinin aparılmasını təmin etmək;
 • Smetaların bazar qiymətləri ilə hesablanmasını yerinə yetirmək;
 • Texniki hesabatları hazırlamaq (Forma 2, Forma 3);
 • Sahələrdən gələn texniki hesabatları yoxlamaq;
 • İş qrafiki: 6 günlük;
 • İş saatı: 09:00 - 18:00  (şənbə günü 09:00 - 15:00).

Requirements

 • Təhsil: Ali (inşaat mühəndisi sahəsində);
 • Təcrübə: Smeta mühəndisliyi üzrə minimum 3-5 il;
 • Dil bilikləri: İngilis və rus dillərini baza səviyyəsində bilmək;
 • Kompüter bacarıqları: Microsoft Office proqramlarında, ofis texnikasında tam sərbəst və sürətli işləməyi bacarmaq, AutoCAD proqramında layihə üzrə ölçüləri oxuya və götürə bilmək;
 • Layihə smeta işlərinin hazırlanması üçün normativ hüquqi sənədləri, qüvvədə olan müvafiq smeta hesablama qaydalarını, təmir, quraşdırma və tikinti işlərinin hesablama əmsallarını, müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını bilmək;
 • Stresə davamlı olmaq;
 • Dəqiq, nizam-intizamlı və məsuliyyətli olmaq;
 • Kollektivlə işləməyi bacarmaq;
 • Təşkilati və analitik bacarıqlara sahib olmaq;
 • Sürətli və çevik olmaq.


Related vacancies