Ricon MMC

Sahə rəisi

By agreement
Full-time
Goranboy, Azerbaijan
31.10.23 - 30.11.23

Working conditions

 • Layihənin icra planına uyğun olaraq, öhdəliyə götürülmüş tikinti-inşaat işlərini vaxtında, öncədən müəyyən edilmiş texniki, keyfiyyət və SƏTƏM standartlarına uyğun olmaqla və razılaşdırılmış maliyyə standartları və büdcə tərtibatı çərçivəsində həyata keçirmək;          
 • Layihə üzrə işlərin əhatə sahələrini, məqsəd və hədəflərini, tamamlama və çatdırılma müddətlərini  müəyyən etmək və onlara nail olunması üçün bütün resurslardan səmərəli istifadə etmək;  
 • Layihədə iştirak edən subpodratçılarla effektiv əlaqənin  saxlanması, onların işinin istiqamətləndirilməsi və müvafiq nəzarətin həyata keçirilməsi;
 • Layihə üzrə davamlı hesabatlılığın həyata keçirilməsi, layihə mərhələləri və müddəti üzrə inkişafa dair, həmçinin növbəti həftə üzrə qərarlar və planlar barədə ardıcıl olaraq həftəlik hesabatların təqdim edilməsi;
 • Texniki çətinliklər daxil olmaqla, mürəkkəb məsələlərin həllinə dair təkliflər irəli sürmək və onları həyata keçirmək;
 • Layihə müddəti və büdcəsi daxilində işlərin keyfiyyətli və səmərəli həyata keçirilməsi və sona çatdırılmasına dair məsuliyyət daşımaq;
 • Layihəyə cəlb olunmuş İnsan Resursları, texniki resurslar, sənədləşmələr haqqında mütəmadi statistic məlumatların toplanılması, işlənilməsi, təhlil edilməsi və aylıq olaraq təhvil verilməsi;
 • Əməkdaşların əmək funksiyalarını tam həcmdə, lazımi keyfiyyətdə və zamanında yerinə yetirilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılması və ya bu barədə baş ofisə sorğu verməli;
 • İşçilərin iş qrafiklərinə nəzarət;
 • Mehriban komanda;
 • Perspektivli iş şəraiti;
 • Şirkətin digər benefitləri;
 • İş qrafiki: 6 günlük.

Requirements

 • Təhsil: Ali;
 • Təcrübə: Müvafiq sahədə 10 il;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office (Word, Excel) yüksək səviyyədə bilmək; 
 • Sənədləşdirmə və yazışma işlərini yüksək səviyyədə bacarmaq;
 • İnşaat norma və qaydalarını bilməlidir;
 • Layihələşdirmənin metodlarını bilməlidir;
 • Tikinti materiallarının və konstruksiyaların növ və xüsusiyyətlərini bilməlidir;
 • Kollektivi idarəetmə vərdişləri, işgüzar ünsiyyətin və danışıqların aparılmasının üsul və metodları, daxili əmək intizamı qaydaları üzrə biliklər;
 • Liderlik qabiliyyətləri, yüksək analitik qabiliyyət, ünsiyyət və təqdimetmə bacarıqlarına malik olmaq, planlama qabiliyyəti,
 • Yüksək təşkilatçılıq bacarığı;
 • Problemləri həll etmək bacarığına malik olmaq;
 • Təşkilat və onun missiyasına yüksək sadiqlik;
 • Üzərinə məsuliyyət götürmək, müstəqil işləmək bacarığı və istəyi, habelə yüksək dürüstlük keyfiyyətləri;
 • Vəzifəsi üzrə əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası, yanğından mühafizənin norma və qaydaları, ətraf mühitinin mühafizəsi qaydalarını bilməlidir.


Related vacancies