Daşkəsən Dəmir Filiz MMC

Maliyyə üzrə aparıcı mütəxəssis

Location Baku, Azerbaijan
Work type Full-time
Category Administrative, Business, Management
Vacancy date 18.01.23 17.02.23

Working conditions

 • Cəmiyyətin büdcə planının hazırlanması və təsdiqlənməsini təmin etmək;
 • Balans, mənfəət və zərər, nağd pulun hərəkəti proqnozlarının hazırlanması;
 • Xarici qurumlara rüblük hesabatlar göndərmək və göstəricilər üzrə izahlar vermək;
 • Xərclər üzrə cəmiyyət daxili şöbələrlə müzakirələr aparmaq və smeta göstəricilərinə əsasən qərarları formallaşdırmaq;
 • Cəmiyyətin maliyyə strategiyasının və onun maliyyə sabitliyinin təməlinin hazırlanmasını təmin etmək;
 • Lazımi hesablamalarla birgə cari və perspektiv maliyyə planların tərtibatını təmin etmək;
 • Biznes planlarının tərtibatı üçün materialları hazırlamaq;
 • Cəmiyyətin dövri hesabatlarını qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada hazırlanmasını, onların icmallaşdırılmasını təhlil edərək rəhbərinə təqdim etmək;
 • Əsas fondun cari və əsaslı təmirin maliyyələşdirilməsinin qayda və meyarlarının müəyyən edilməsinində iştirak etmək;
 • Pul vəsaitləri üzrə büdcənin tərtib edilməsi, şirkətin üzləşə biləcəyi pul defisiti ilə bağlı maliyyələşmə mənbələrinin müəyyən edilməsi;
 • Müvafiq struktur bölmələrin büdcə planlamasında iştirakının təmini və koordinasiyasının təmin edilməsi;
 • Struktur bölmələrin təqdim etdiyi büdcə layihələrinin təhlil edilməsi;
 • Büdcənin icrasına mütəmadi nəzarətin həyata kecirilməsi və icra vəziyyətinə dair hesabatların rəhbərinə təqdim olunması;
 • Kənarlaşmalar barədə müvafiq struktur bölmələrinin xəbərdar edilməsi, büdcəyə düzəlişlərin həyata keçirilməsi;
 • Büdcə xərclərinin səmərəliliyinin təhlilini aparılması və səmərəliliyinin artırılması üzrə təkliflərin verilməsi;
 • Şirkətin daxili normativ sənədləri ilə müəyyən olunmuş müddətlərdə ilin hər rübü üzrə büdcənin icra vəziyyətini təhlil etməklə növbəti dövrlərin büdcələrinə düzəlişlər etmək üçün təkliflər verilməsi;
 • Maliyyə hesabatlarının hazırlanması;
 • Şirkətin hesabatlılıq sisteminin dəqiqliyinin və dolğunluğunun təmin edilməsində iştirak edilməsi;
 • Hesabatların tərtib edilməsi üçün istifadə edilən əməliyyat sistemi və digər rəqəmsal məlumat mənbələrinin dolğunluğunun və düzgünlüyünün təmin edilməsi;
 • Şirkətin rəhbərliyinə, habelə digər struktur bölmələrə aylıq, rüblük və.s hesabatların daxili qaydalarla razılaşdırılmış müddətdə təqdim edilməsi;
 • Rəhbərlik və digər stukturlar tərəfindən birdəfəlik hesabatlarla bağlı sorğuların vaxtında cavablandırılması.
 • İş yeri: Bakı şəhəri.

Requirements

 • Təhsil: Maliyyə ixtisası üzrə ali təhsil;
 • Təcrübə: Müvafiq sahədə 3 ildən az olmayan iş təcrübəsi, ACCA, CIMA, CPA və ya bunlara ekvivalent olan beynəlxalq sertifikatlar;
 • Dil bilikləri: Azərbaycan dili (mükəmməl), ingilis və rus dilləri arzuolunandır;
 • Komputer bacarıqları: Microsoft Office proqramları.
 • Komanda ruhu, təşkilatçılıq, ünsiyyət, münasibətlərin qurulması, şəxsi və peşəkar inkişaf, hesabat yazma səriştəsi.

Follow us on Teleqram for more vacancies.

Related vacancies