MKT İstehsalat Kommersiya MMC

İstehsalat üzrə mühasib

By agreement
Full-time
Salyan, Azerbaijan
28.04.23 - 28.05.23

Working conditions

 • Mühasibat hesabının istehsal üzrə əməliyyatları yerinə yetirir;
 • Lazımi sənədlər əsasında xammalın mədaxili, təqdim olunmuş istehsal planına uyğun olaraq xammalın yerdəyişməsi və qalıq xammalın geri-anbara qaytarılmasını icra edir;
 • Məhsulun istehsalı prosesində planlaşdırılmış istehsal normalarından kənarlaşmaların səbəbini aşkar etmək və bu əməliyyatlara gündəlik nəzarət edir;
 • İstehsal sahəsinin hesabatı əsasında hazır məhsulun anbara mədaxil olunması;
 • Maliyyə intizamının yerinə yetirilməsinə və ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə yönəlmiş tədbirlərin işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir;
 • Əvvəlki sənədlərin hesab sahələrinə uyğun qəbulunu və nəzarətini həyata keçirir və onları hesabı emala hazırlayır;
 • Pul vəsaitlərinin, əmtəə maddi qiymətlilərinin hərəkəti ilə bağlı əməliyyatları mühasibat hesabında əks etdirir;
 • Rəhbərlik tərəfindən təyin edilmiş digər tapşırıqların icrası.

Requirements

 • Təhsil: Ali;
 • Təcrübə: Analoji sahədə 1-3 il;
 • Kompüter bacarıqları: Windows əməliyyat sistemi, MS Office proqramları bilikləri;
 • Yüksək səviyyədə şifahi və yazılı ünsiyyət bacarıqları;
 • Analitik, liderlik, qərar qəbuletmə və məntiqi düşünmə bacarıqları;
 • AR mülki hüququ, əmək, maliyyə və təsərrüfat qanunvericiliyinin əsaslarını bilmək;
 • Böyük təşkilatlarda problemləri çarpaz funksionallıqla idarəetmə və həll etmə bacarıqları;
 • Müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinə aid olan sənədlərin, mühasibat hesabatlarının tərtibini bilmək;
 • hesabat sahələri üzrə sənəd dövriyyəsinin təşkili, sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, təsərrüfat vəsaiti və onun hərəkətinin mühasibat hesabatı sistemində əks olunma qaydalarını bilmək;
 • ACCA sertifikatı arzu olunan;
 • İşi ilə bağlı ezamiyyətlərdə ola bilmək;
 • Məlumatları məxfi saxlamaq.


This job has expired

Related vacancies