Azersun Holding

HR modulu üzrə aparıcı mütəxəssis

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
01.11.23 - 01.12.23

Working conditions

 • Vəzifə üzrə işlərin təyin olunan standartlar və qrup prosedurları çərçivəsində nizamlı olaraq həyata keçirilməsini təmin etmək, təqib etmək;
 • İcra etdiyi xidmətlər ilə əlaqədar ola biləcək riskləri müəyyən etmək və qarşısının alınması üçün fəaliyyət göstərmək;
 • HR modulu ilə əlaqədar ən yaxşı təcrübələri və texnologiyaları araşdırıb, yenilikçi həllərin tətbiq edilməsini təmin etmək;
 • HR modulu ilə əlaqədar iş proseslərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində iştirak etmək və lazımi sənədləri hazırlamaq;
 • HR modulu ilə əlaqədar iş proseslərinin iş axış cədvəllərini hazırlamaq;
 • HR modulu ilə əlaqədar istifadəçilərə iş proseslərini tam ifadə edəcək şəkildə təlim vermək və əl kitabçasını hazırlamaq;
 • HR modulu ilə əlaqədar istifadəçi yetkiləndirmə matrisini hazırlamaq və təmin etmək;
 • HR modulu ilə əlaqədar iş proseslərini canlı sistemdə iş sahiblərinə təhvil vermək və lazımi dəstəyi göstərmək;
 • HR modulu ilə əlaqədar işlərin təyin olunan hədəf və prioritetlər istiqamətində irəlilədiyini təqib etmək;
 • Göstərilən vəzifə və məsuliyyətləri ilə əlaqədar olaraq lazımi məlumatları, hesabatları və ortaya çıxan problemləri SAP dəstək direktoruna raporlamaq.

Requirements

 • Təhsil: Ali;
 • Layihələrinin idarə edilməsi metodologiyalarını bilməlidir;
 • Konseptual dizayn (Kavramsal tasarım) sənədini hazırlamağı bacarmalıdır;
 • HR modulu ilə əlaqədar SAP konfiqurasiyalarını bilməlidir;
 • HR modülü ilə əlaqədar SAP-nin “ən yaxşı həll”- best practicelərinə bələd olmalıdır;
 • Maliyə və diyər lojistik modullarla İnsan Resursları modulu arasında integrasiya işlərini bilməli, gerçkəşləşdirməyi bacarmalıdır;
 • İş proseslərinin analiz edilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün iş axış cədvəllərini hazırlamağı bacarmalıdır;
 • İstifadəçilərə təlim vermək və əl kitabçası hazırlamaq qabiliyyəti olmalıdır.


This job has expired