SOCAR

Dispetçer

888 ₼
Full-time
Ganja, Azerbaijan
17.10.23 - 16.11.23

Working conditions

  • Texnikanın yol vərəqələri blanklarının ciddi hesabat tələb edən sənəd kimi qorunmasını təmin etmək;
  • Müvafiq kateqoriya üzrə nəqliyyat vasitələrinə idarəetmə hüququ verən vəsiqələr işçilər tərəfindən təqdim edildikdə, yalnız o zaman işçilərə yol vərəqəsi verərək dispetçer jurnalında lazımi qeydlər etmək;
  • Texnikaların işinin ilkin sənədi olan yol vərəqələrinin vaxtında təhvil verilməsi və onların düzgün rəsmiləşdirilməsini işçilərdən tələb etmək;
  • Yol vərəqələrini qəbul etdikdə yol hərəkət qaydalarının pozulması və nəqliyyat vasitələrinin istismarının təhlükəsizliyini bildirən başqa normativ sənədlər haqqında mövcud qeydlərə diqqət yetirmək və hər bir pozulma hadisəsi haqqında hərəkətin təhlükəsizliyi xidmətinə məlumat vermək;
  • Uzaq reysə göndərilən işçilərə göstəriş vermək və yol vərəqəsində onun fəaliyyətini, iş rejimini və yolda işçnin istirahətini göstərmək;
  • İşçilər sərxoş vəziyyətdə, həmçinin yorğun və ya xəstə olduqda onlara yol vərəqəsi verməmək;
  • Texnikanın xəttə nasazlığı və yol nəqliyyat hadisəsi haqqında xəbər aldıqda dərhal bu haqda rəhbərliyə və hərəkətin təhlükəsizliyi xidmətinə məlumat vermək;
  • Texnikanın işini yoxlamaq, yolların, yükləmə-boşaltma məntəqələrinin vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar) vəziyyətini öyrənmək, yükdaşıma məsafələrini ölçmək və digər məsələləri həll etmək üçün xəttə çıxmaq. 

Requirements