Bestcomp Group

Database administrator

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
20.11.23 - 20.12.23

Working conditions

 • Verilənlər bazasının idarə edilməsini icra etmək (fəaliyyət, biznes davamlılığı, verilənlərin qorunması);
 • Verilənlər bazasının parametrləri üçün optimal dəyərlər hesablayaraq verilənlər bazasının fəaliyyətini saxlamaq, xidmət tələblərini tamamlamaq;
 • Müxtəlif platformalarda verilənlər bazası üçün saxlama, bərpa, “HA” prosedurları və funksiyaları hazırlamaq, həyata keçirmək və saxlamaq (“Windows”, “Linux/Unix”, və s.);
 • Bütün hadisələrin və xidmət tələblərinin ixtisaslaşdırılmış araşdırmasını və diaqnostikasının təmin edilməsi;
 • Problemlərin təyini və həll yollarının istifadəçilərlə təsdiq edilməsi və təyinatı üzrə problemlərin həlli;
 • Mühüm problemlər haqda hadisə və ya problemlər üzrə meneceri məlumatlandırmaq;
 • Şirkətin daxili qaydalarına, proseslərinə, siyasətlərinə, təlimatlarına (o cümlədən, davranış məcəlləsi, maraqlar münaqişəsi siyasəti, SƏTƏM-lə əlaqədar olan) ciddi şəkildə əməl etmək və onların pozulmasına görə məsuliyyət daşımaq;
 • Hər hansı qəza, insident və təhlükəli hallar barəsində dərhal birbaşa rəhbərə məlumat vermək;
 • Hər zaman təhlükəsiz, ətraf mühiti qoruyan və çirklənməsinin qarşısını alan qaydada işləmək;
 • Şirkətin təşkilati risklərin idarəedilməsinə dair siyasətinə əməl etmək;
 • İş prosesində yaranan risk faktorlarını vaxtında müəyyənləşdirib, lazımi addımları atmaq;
 • Şirkət tərəfindən işçinin qarşısına qoyulan və işçi tərəfindən qəbul edilən yarımillik və illik hədəflərə çatmaq;
 • Birbaşa rəhbər tərəfindən verilən digər şifahi və yazılı tapşırıqlar.

Requirements

 • Təhsil: Kompüter elmi və ya əlaqəli texniki sahə üzrə bakalavr təhsili;
 • Təcrübə: Minimum 3 il;
 • Dil bilikləri: İngilis dili yaxşı;
 • Kompüter bacarıqları: Əlaqəli və əlaqəsiz verilənlər bazaları, “Windows” və “Linux OS”;
 • Analitik düşünmə bacarığı;
 • Təhlil etmək və problem həll etmək bacarığı;
 • Çevik yanaşma, yeni vəziyyətlərə və problemlərə uyğunlaşmağı bacarmaq;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • “OCA” sertifikat tələb olunur, “OCP”, “OCM” sertifikata üstünlük verilir;
 • “Oracle”, “SQL”, “NoSQL”, “PostgreSQL” üzrə dərin biliklər;
 • Bazar üzrə bilikləri: “SRE “və “DevOps” trendləri.


Related vacancies