SOCAR

Baş mühasib

2161 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
25.10.23 - 24.11.23

Working conditions

  • İqtisadiyyat və uçot şöbəsinin iş planının hazırlanması üçün struktur bölmə tərəfindən yerinə yetirilməli olan mövzuları müəyyən etmək;
  • İqtisadiyyat və uçot şöbəsinin iş planını tərtib etmək;
  • Rəhbərlik tərəfindən təsdiq edilmiş iş planının icrasına nəzarət etmək;
  • Mal-material qiymətlilərinin mədaxilinin uçotunun təşkili və icrasına nəzarət etmək;
  • Söküntüdən əldə edilən mal-material qiymətlilərinin balansa mədaxilinin təşkili və icrasına nəzarət etmək;
  • Mal-material qiymətlilərinin silinməsinin uçotunun və mal-material qalığına nəzarətin təşkili və icrasına nəzarət etmək;
  • Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin istismara verilməsi, daxili yerdəyişməsi, əvəzsiz olaraq başqa quruma verilməsi və ləğvi ilə bağlı sənədlərin hazırlanmasının təşkili və icrasına nəzarət etmək;
  • Əmək haqqı və ona bərabər tutulan digər ödənişlərin hesablanmasının təşkili və icrasına nəzarət etmək.

Requirements