AzInTelecom MMC

Android developer

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
01.11.23 - 01.12.23

Working conditions

 • Mövcud proqram təminatlarında texniki sorğular üzrə tələblərin icrası və proseslərin optimallaşdırılması;
 • Proqram təminatlarının işləməsinə və funksiyonallıqların müasir texnologiyalardan istifadə olunaraq  yazılmasına nəzarət etmək;
 • Tapşırığa əsasən proqram təminatı və proqram modullarının tərtibatı və yazılması;
 • Yeni funksiyaları müəyyən etmək, dizayn etmək və göndərmək üçün çarpaz funksional komandalarla əməkdaşlıq etmək;
 • Xarici məlumat mənbələri və API (Retrofit) ilə işləmək;
 • Səhvlərin aradan qaldırılması və tətbiqin performansının yaxşılaşdırılması üçün müasir android texnologiyalarının araşdırılıb istifadə olunması;
 • İnkişafın səmərəliliyini artırmaq üçün davamlı olaraq yeni texnologiyalar  araşdırmaq,  dəyərləndirmək və tətbiq etmək;
 • İnkişaf etməkdə olan mobil proqramlar və onların istifadə etdiyi texnologiyaları araşdırmaq və haqqında  biliklər qazanmaq.

Requirements

 • Təcrübə: Müvafiq sahə üzrə minimum 1 il;
 • Kotlin, Java, Google Play Store haqqında anlayış;
 • Google AR kit ilə işləmə qabiliyyəti, Git (Gitlab, Github), Android Studio, MVVM, Dependency Injections with Hilt;
 • Retrofit, Coroutines, ViewBinding, DataBinding, ViewModel, Clean Architecture;
 • Android Architecture Components, RecyclerView, Jetpack Libraries, Paging, WorkManager, BroadcastReceiver;
 • Firebase, CameraX, Camera2, ML Kit, AR Core;
 • Biometrik tanıma sistemlərindən məlumatlı olması arzu olunandır.


This job has expired

Related vacancies