Location Baku, Azerbaijan
Work type Full-time
Category Information technology
Vacancy date 24.08.2022

Working conditions

İT sistemlərinin daimi olaraq monitorinqi;
Problemlərin qısa müddətdə aşkarlanması, analizi və həll olunması;
Dəyişikliklər, profilaktik işlər və problemlərlə bağlı lazımi bütün işçi qruplarının məlumatlandırılması;
Mövcud servislərin dayanaqlılığını təmin etmək;
Bütün dəyişikliklərin sənədləşdirilməsi;
Bütün tapşırıqların task sistemi üzərində qeydiyyatı və icrası;
İşlərin təşkili, planlanması, qeydiyyatının aparılması və prioritetlərin təyin edilməsində iştirak
24/7 mövcudluğun təmin edilməsi;
Şirkətin İT siyasətinə uyğun olaraq daima özünü inkişaf etdirmə;
Vəzifəsi üzrə departament müdiri və şöbə müdiri tərəfindən verilən tapşırıqları yerinə yetirir.
Əmək haqqı: təcrübəsindən asılı olaraq 1700-2200 manat
İş saatı: 9:00-18:00
İstirahət vaxtı: şənbə, bazar
İş rejimi: 5 gün

Requirements

Sahə üzrə iş təcrübəsi ən azı 2 il
Linux əməliyyat sistemlərinə (müxtəlif distrubitivlər – CentOS, Debian, Ubuntu,) dair nəzəri və praktiki biliklər - inzibatçılıq səviyyəsində;
Virtualizasiya texnologiyaları ilə təcrübə – vmWare;
Proxy və web server-lərlə bağlı iş təcrüəbsi – Nginx, Apache və s;
Bash Script-lə praktiki biliklər;
IaC tool-larla təcrübə – Terraform, Vagrant, Packer , SaltStack və s;
Configuration Management tool-larla təcrübə – Ansible, Chef, Puppet;
Version Control tool-larla təcrübə – Git;
CI tool-larla iş təcrübəsi – Jenkins;
Container runtime ilə bağlı biliklər – Docker, containerd, cri-o (əsasən Docker);
Docker container-lərlə əlaqəli bilik və iş təcrübəsi – (Docker, Container, Docker file, Docker compose, Docker networking, image, image layer, və s);
Image və artifact registy ilə iş təcrübəsi - Gitlab registy, Docker registry, Nexus;
Gitlab və Github ilə iş təcrübəsi;
CD ilə bağlı iş təcrübəsi – (Nümunə kimi – makefile, kaniko, Gitlab + helm operator + fluxCD);
Orchestration platformalarla təcrübə – Kubernetes, Mesos, Nomad, Docker Swarm (Əsasən kubernetes ilə bağlı iş təcrübəsi);
Helm Chart və helm operatorlarla iş təcrübəsi;
Non relation bazalarla bilik və iş təcrübəsi – MongoDB;
Object Storage -lərlə bağlı biliklər – Gluster FS;
Continius Monitorinq üçün biliklər – Nagios, ELK;
Logging texnologiyaları ilə bağlı biliklər – GrayLog, Prometheus (Grafana), Alert manager;
Container Networking – WeaveNet, flannel, Calico;
Python ilə təcrübə (arzuolunandir);